เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
กฎและระเบียบ หนังสือหารืองานพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
งานบริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การมอบอำนาจหน้าที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
แบบฟร์อมการประเมินตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมจริยธรรม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
แผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานกลไกลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร

กระดานเสวนา
 
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

ค้นหาคำถาม
คำถามที่ คำถาม-[จำนวนคำตอบ] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ถาม[วันที่ถาม] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00042 ป้ายไวนิล นครราชสีมา  [ 0 ] [ 11 ] saleman [24-09-2021 15:07] ยังไม่มีคนตอบ
00041 ป้ายไวนิล นครราชสีมา  [ 0 ] [ 0 ] saleman [24-09-2021 15:07] ยังไม่มีคนตอบ
00040 รับทำเว็บไซต์ ชัยภูมิ [ 0 ] [ 120 ] ตลาดเทคโนโลยี [21-09-2021 16:59] ยังไม่มีคนตอบ
00039 รับทำเว็บไซต์ ชัยภูมิ [ 0 ] [ 0 ] ตลาดเทคโนโลยี [21-09-2021 16:59] ยังไม่มีคนตอบ
00038 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชัยภูมิ [ 0 ] [ 49 ] ตลาดเทคโนโลยี [20-09-2021 16:55] ยังไม่มีคนตอบ
00037 กฐินสามัคคี [ 0 ] [ 175 ] บุญ [18-09-2021 08:54] ยังไม่มีคนตอบ
00036 กฐินสามัคคี [ 0 ] [ 0 ] บุญ [18-09-2021 08:54] ยังไม่มีคนตอบ
00035 รั้วไฟฟ้า บุรีรัมย์ [ 0 ] [ 1 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [18-09-2021 08:49] ยังไม่มีคนตอบ
00034 ไฟอลาม ชัยภูมิ [ 0 ] [ 38 ] sale [17-09-2021 14:04] ยังไม่มีคนตอบ
00033 สัญญาณกันขโมย ชัยภูมิ [ 0 ] [ 57 ] sale [16-09-2021 15:57] ยังไม่มีคนตอบ
00032 ป้ายไวนิล สุรินทร์ [ 0 ] [ 68 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [15-09-2021 09:55] ยังไม่มีคนตอบ
00031 ขอเชิญร่วมบุญปล่อยสัตว์หน้าเขียง [ 0 ] [ 29 ] ปันน้ำใจ [14-09-2021 13:24] ยังไม่มีคนตอบ
00030 ไฟอลาม สุรินทร์ [ 0 ] [ 42 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [13-09-2021 14:58] ยังไม่มีคนตอบ
00029 บุญกฐินวัดแสงแก้วโพธิญาณ [ 0 ] [ 10 ] คนไทยใจดี [13-09-2021 10:17] ยังไม่มีคนตอบ
00028 เครื่องสแกนคีย์การ์ด บุรีรัมย์ [ 1 ] [ 208 ] sale [08-09-2021 15:36] [09-09-2021 04:50]
00027 เครื่องทาบบัตร โคราช [ 1 ] [ 67 ] ตลาดเทคโนโลยี [07-09-2021 09:56] [08-09-2021 00:47]
00026 สัญญาณกันขโมย โคราช [ 0 ] [ 49 ] sale [06-09-2021 11:53] ยังไม่มีคนตอบ
00025 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร [ 0 ] [ 5 ] มูลนิธิสืบนาคะเสถียร [06-09-2021 09:57] ยังไม่มีคนตอบ
00024 WlUEHQhEfRnkEeqY [ 0 ] [ 104 ] nncucduwfkq [04-09-2021 13:32] ยังไม่มีคนตอบ
00023 ป้ายไวนิล นครราชสีมา [ 0 ] [ 0 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [04-09-2021 12:14] ยังไม่มีคนตอบ
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2
[ ตั้งคำถามใหม่ ]