เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
 


“No Gift Policy” ทต.หนองบัวตะเกียด “งดรับ งดให้ ของขวัญ”


วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นายสนั่น  ชุดขุนทด นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวตะเกียด  พร้อมด้วย คณะผู่้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ได้ดำเนินการประชุมกำหนดนโยบาย ซึ่งได้ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” ทต.หนองบัวตะเกียด “งดรับ งดให้ ของขวัญ”โดยให้บุคลากรทุกคน งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

2024-04-24
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-13
2024-02-15
2024-02-09
2024-02-05
2024-01-13
2024-01-10
2023-10-13