เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล

 
นายชอบ ขิขุนทด
ประธานสภาเทศบาลหนองบัวตะเกียด
โทร.086-2608878

นายวิทยา  ไชยณรงค์
รองประธานสภาเทศบาลเทศบาลหนองบัวตะเกียด
โทร.088-5828029


นายลึบ โบดขุนทด

นายฤนาถ ปูนขุนทด

นายสมชิด มืดขุนทด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร.065-0850633
โทร.062-4977015
โทร.082-1431722


นายสมศักดิ์  หงษ์จะบก

นายธรรม บนขุนทด

นายมนัส จำรักษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร.090-8511850
โทร.085-1586317 โทร.096-7596452


นายประสิทธิ์  โมงขุนทด

นายประเสริฐศักดิ์  ฮวบขุนทด

นายสัญญา  หาญสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
โทร.0815791065 โทร.081-0624100 โทร.081-6511225
 

 
  นายแช่ม  ใจชอบสันเทียะ
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
 

โทร.087-8742982