เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
กองช่าง


นายไพรวัลย์ สถิตชัย
ผู้อำนวยการกองช่างนายสมพร ใจดี
 
นายเกียรติศักดิ์ ศรีทอง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายช่างโยธา
 

 

นายศักดิ์ชาย  บนขุนทด


พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา