วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุ ๆ ละ ๒๐ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นค 8130 และทะเบียน นค 5192 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อพันธุ์ไม้ กล้าไม้ ปุ๋ยรองพื้น ดินปลูก และจ้างเหมาขุดหลุมปลูกต้นไม้ ตามโครงการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อพันธุ์ไม้ กล้าไม้ ปุ๋ยรองพื้น และดินปลูก จ้างเหมาขุดหลุมปลูกต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง