วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2561
ซื้อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานที่ใช้ในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างโครงการเฉลิมพระพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนเส้นทางถนนใหญ่-ไปปั้ม ปตท. บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์รอบอาคารสำนักงาน อบต. เก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้า คสล. เชื่อมสะพานลอยข้ามถนนทางหลวง (201) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนเส้นทางถนนใหญ่-ไปปั้ม ปตท. บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10
2  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง