วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท่าขอนเฃื่อมตำบลกุดพิมาน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการเติมน้ำยาถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารหรับใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการเติมน้ำยาถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่องสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปิดภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง