วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเตรียมสนาม เช่าเต้นท์ เครื่องเสียงสนาม เพื่อใช้ในครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบึงจากหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านสระขี้ตุ่นเชื่อมบ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางสาคร บอขุนทด เชื่อมหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ พร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง