วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารหรับใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการเติมน้ำยาถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมกล่องสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปิดภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อนมกล่องสำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 9 โรงเรียน ในช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง