วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมรถตู้ทะเบียน นค 5192 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมถนนชำรุดเสียหายบ้านโนนระเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมถนนที่ชำรุดเสียหายบ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบ้านใหม่โนนระเวียง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหน้าต่างอลูมิเนียม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2565
เหมาตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ขท 3459 นครราชสีมา (กองคลัง) เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
16  พ.ย. 2565
ซื้อแผงกั้นจราจร และกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็ดรถยนต์ส่วนกลาง กร 9505 นครราชสีมา (กองช่าง) เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง