วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ ประกอบโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อซื้อวัสดุ ประกอบโครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเตรียมสนาม เช่าเต้นท์ เครื่องเสียงสนาม เพื่อใช้ในครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียดคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบึงจากหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านสระขี้ตุ่นเชื่อมบ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง