วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) บ้านห้วยใหญ่ ม.14 และ บ้านห้วยใหม่ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน,ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) หมู่ 7 บ้านโคกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเช็คระบบเคร่ื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ กองสาธารณสุขฯ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถตู้ ทะเบียน นค 5192 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง