วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ (เสื้อชูชีพว่ายน้ำ สำหรับผู้ใหญ่ผลิตจากผ้าไนล่อนอ็อคฟอร์ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนน้ำกัดเซาะป้องกันถนนชำรุดและปั้นคันคูดินเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อนมกล่องสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ในช่วงปิดเทอมระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 86-5988 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการในตำแหน่งคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย นายสะนอง กีกขุนทด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 นาย สายยันต์ ไมขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการคนงานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บขน ดูแลรักษาต้นไม้ และทำความสะอาดในบริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายตระการ เพลิดขุนทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคดพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 64-006 สายบ้านห้วยใหญ่-ถนน 2217 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง