วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2562
ซื้อโครงการวันแม่ จัดซื้อธงตราสัญญลักษณ์ สก และ พระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างวันแม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อครอบครัวคุณภาพเพื่อลูกน้อยพัฒนาการสมวัยเตรียมพร้อมสู่วัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างพัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากร ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ ถุงละ 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นจากบ้านนางสาวอร เกขุนทด บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางน้อย เชื่อมเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ คันหมายเลขทะเบียน 86-7787 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงราชาภิเษก ธงตราสัญลักษณ์ วปร. ธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง