วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 สายที่ 1 จากนายจันทร์ถึงไร่นายสมนึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างโรงครัว เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หัวฉีดแท่นปืน ขนาด 2.5 นิ้ว (รูปหัวใจ)พร้อมหัวฉีดลำตรง และบอลวาล์วแท่นปืน ขนาด 2.5 นิ้ว แบบทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อนมกล่อง ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด จำนวน 94 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง