วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกบ้านนายเทียนถึงบ้านนางลำดวน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างเหมาขุดบ่อฝังกลบขยะ หมู่ 7 บ้านโคกน้อย ตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเข็มฉีดยาเบอร์ 22 และไซริงค์ 3 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อน้ำยางมะตอย 200 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อแบตเตอรี่ FB110 พร้อมติดตั้ง รถคันหมายเลขทะเบียน 86-5988 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเชย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังอนามัย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาติดม่านปรับแสง และมูลี่ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านจะบู หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง