เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 255 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 รายงานการรับ - จ่ายและเงินคงเหลือประจำเดือนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กุมภาพันธ์ 61 [ 28 ก.พ. 2561 ]203
162 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง คสล ม.8 [ 16 ก.พ. 2561 ]196
163 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง คสล ม.9 [ 16 ก.พ. 2561 ]243
164 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 64-001 แยก ทล 201 บ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [ 7 ธ.ค. 2560 ]189
165 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1/7 [ 3 ส.ค. 2560 ]205
166 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2/7 [ 3 ส.ค. 2560 ]192
167 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3/7 [ 3 ส.ค. 2560 ]200
168 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4/7 [ 3 ส.ค. 2560 ]199
169 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5/7 [ 3 ส.ค. 2560 ]189
170 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5/7 [ 3 ส.ค. 2560 ]202
171 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 6/7 [ 3 ส.ค. 2560 ]199
172 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7/7 [ 3 ส.ค. 2560 ]203
173 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างผนังกั้นน้่้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยใหญ่ หมู่ 2 [ 18 ก.ค. 2560 ]228
174 การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหวิด บ้านดอนมุกมัน หมู่ที่ 4 [ 18 ก.ค. 2560 ]194
175 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุกสายทิศตะวันตก [ 18 ก.ค. 2560 ]206
176 ก่อสร้างภนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกกลางบ้านถึงบ้านนายสมบัติ บ้านเมืองตะโก [ 18 ก.ค. 2560 ]255
177 ราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพชีล จากแยกจังหวัดเชื่อมถนนคอนกรีต [ 18 ก.ค. 2560 ]202
178 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านจะบูเชื่อมบ้านแปรง บ้านจะบู ม.9 [ 18 ก.ค. 2560 ]256
179 เผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู แบบฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหญ่ ม.10 [ 18 ก.ค. 2560 ]203
180 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนเสริมคันดินผิวจราจรลงลูกรัง บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1 [ 4 ก.ค. 2560 ]215
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13