เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสุงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสุงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.หนองบัวตะเกียด