เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 255 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ค. 2566 ]24
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลังฝายจากประปาหมู่บ้านถึงบล็อคคอนเวิร์สคลองเสว บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 [ 11 ก.ค. 2566 ]21
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางสักการะถึงถนนหักน้อย บ้านกุดน้้ำใส หมู่ที่ 3 [ 11 ก.ค. 2566 ]18
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ค. 2566 ]17
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางสาคร บอขุนทด เชื่อมหมู่ที่ 1 หมุ่ที่ 15 [ 7 ก.ค. 2566 ]20
6 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มิ.ย. 2566 ]20
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 พ.ค. 2566 ]21
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยลำเชียงไกร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2566 ]23
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบึงจากหมู่ที่ 8 เชื่อม หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 8 [ 10 มี.ค. 2566 ]34
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านสระขี้ตุ่นเชื่อมบ้านหนองกระเทียมใต้ หมู่ที่ 6 [ 24 ก.พ. 2566 ]29
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองเครือชุด เชื่อมหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 11 [ 17 ก.พ. 2566 ]27
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) [ 16 ก.พ. 2566 ]28
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจะบูเชื่อมตำบลบ้านแปรง หมู่ที่ 9 บ้านจะบู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.พ. 2566 ]32
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจะบูเชื่อมตำบลบ้านแปรง หมุ่ที่ 9 บ้านจะบู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ม.ค. 2566 ]36
15 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจะบูเชื่อมตำบลบ้านแปรง หมู่ที่ 9 บ้านจะบู ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ธ.ค. 2565 ]30
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจะบู เชื่อมตำบลบ้านแปรง หมู่ที่ 9 บ้านจะบู [ 27 ธ.ค. 2565 ]29
17 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจะบูเชื่อมตำบลบ้านแปรง หมู่ที่ 9 บ้านจะบู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ธ.ค. 2565 ]27
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจะบูเชื่อมตำบลบ้านแปรง หมู่ที่ 9 บ้านจะบู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ธ.ค. 2565 ]27
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจะบู เชื่อมตำบลบ้านแปรง หมู่ที่ ๙ บ้านจะบู [ 2 ธ.ค. 2565 ]32
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวตะเกียด [ 20 ก.ย. 2565 ]70
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13