เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 259 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพชีล จากแยกจังหวัดเชื่อมถนนคอนกรีต [ 18 ก.ค. 2560 ]221
182 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านจะบูเชื่อมบ้านแปรง บ้านจะบู ม.9 [ 18 ก.ค. 2560 ]278
183 เผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู แบบฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหญ่ ม.10 [ 18 ก.ค. 2560 ]221
184 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนเสริมคันดินผิวจราจรลงลูกรัง บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 1 [ 4 ก.ค. 2560 ]236
185 ประกาศประกวดราคาโครงการถนนหินคลุก บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ก.ค. 2560 ]260
186 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคันดิน ม.1 [ 4 ก.ค. 2560 ]230
187 ประกาศประมุูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคันดิน ม.1 [ 4 ก.ค. 2560 ]232
188 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.7 [ 4 ก.ค. 2560 ]229
189 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก ม.9 [ 4 ก.ค. 2560 ]238
190 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง คสล ม.10 [ 4 ก.ค. 2560 ]236
191 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ถนนดันดิน ม.13 [ 4 ก.ค. 2560 ]239
192 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค ฯ [ 22 มิ.ย. 2560 ]231
193 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค ฯ [ 5 มิ.ย. 2560 ]283
194 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากแยกศาลตาปู่ บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 3 [ 23 มี.ค. 2560 ]226
195 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกบ้านกุดน้ำใสเชื่อมบ้านโคก หมู่ที่ 3 [ 5 มี.ค. 2560 ]215
196 ประกาศประกวดราคาจำนวน 4 โครงการ [ 10 พ.ค. 2559 ]230
197 ประกาศราคากลาง จำนวน 4 โครงการ 1/2 [ 21 เม.ย. 2559 ]264
198 ประกาศราคากลาง จำนวน 4 โครงการ 2/2 [ 20 เม.ย. 2559 ]231
199 ประกวดราคา โครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ ด้วยวิธีการอีเล็กทรอนิกส์ [ 8 ก.พ. 2559 ]222
200 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่ 6 (ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย) [ 13 ม.ค. 2559 ]227
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13