เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 255 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านสระขี้ตุ่น หมู่ที่ 6 (ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย) [ 25 ก.ย. 2558 ]213
202 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 8 [ 6 ส.ค. 2558 ]239
203 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 2 ก.ค. 2558 ]250
204 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 15 มิ.ย. 2558 ]247
205 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุทางการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก [ 15 มิ.ย. 2558 ]204
206 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [ 11 มิ.ย. 2558 ]244
207 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 86-7787 นม [ 11 มิ.ย. 2558 ]254
208 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 26 พ.ค. 2558 ]208
209 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 โครงการ [ 20 เม.ย. 2558 ]199
210 ประกาศสอบราคาโครงการขุดสระหนองใหญ่สาธารณะประโยชน์ บ้านจะบู หมู่ที่ 9 [ 11 มี.ค. 2558 ]201
211 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ [ 23 ม.ค. 2558 ]206
212 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ้านจะบู [ 9 ธ.ค. 2557 ]204
213 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบฝาปิด คสล. หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย [ 12 ก.ย. 2557 ]216
214 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ [ 22 ส.ค. 2557 ]198
215 ประกาศสอบราคาจ้าง [ 7 ก.ค. 2557 ]194
216 ประกาศสอบราคารจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน [ 30 พ.ค. 2557 ]201
217 ประกาศงานสอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ [ 23 เม.ย. 2557 ]204
218 ประกาศงานสอบราคา จำนวน 6 โครงการ [ 12 มี.ค. 2557 ]201
219 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาถนนลูกรังหมู่ 1 [ 31 ม.ค. 2557 ]197
220 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาถนนหินคลุกหมู่ 5 [ 31 ม.ค. 2557 ]204
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13