เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 255 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับเกรดถนนภายในตำบลหนองบัวตะเกียด [ 30 ม.ค. 2562 ]214
122 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 30 ม.ค. 2562 ]254
123 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโรงเรียนบ้านจะบู หมู่ที่ 9 [ 16 ม.ค. 2562 ]213
124 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายใย บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 [ 12 ธ.ค. 2561 ]209
125 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโรงเรียน บ้านจะบู หมู่ที่ 9 [ 12 ธ.ค. 2561 ]330
126 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 15 [ 12 ธ.ค. 2561 ]247
127 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานายจันทร์ ถึงไร่นายสมนึก บ้านจะบู หมู่ที่ 9 [ 12 ธ.ค. 2561 ]252
128 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 [ 12 ธ.ค. 2561 ]206
129 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันดิน รอบที่สาธารณะประโยชน์ บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 [ 12 ธ.ค. 2561 ]369
130 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 24 ก.ย. 2561 ]251
131 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายเพิ่มถึงด่านพนา บ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ 14 [ 10 ก.ย. 2561 ]221
132 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 10 ก.ย. 2561 ]202
133 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายเพิ่มถึงด่านพนา บ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ 14 [ 10 ก.ย. 2561 ]206
134 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 7 ก.ย. 2561 ]260
135 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนายเทียมถึงบ้านนางลำดวน บ้านสามกลุ่มพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 30 ส.ค. 2561 ]261
136 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเชย บ้านดอนมูกมัน หมู่ที่ 4 [ 10 ส.ค. 2561 ]217
137 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังอนามัย บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 [ 10 ส.ค. 2561 ]212
138 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเชย บ้านดอนมูกมัน หมู่ที่ 4 [ 10 ส.ค. 2561 ]204
139 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 2 ส.ค. 2561 ]208
140 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนเส้นทางถนนใหญ่-ไปปั้ม ปตท. บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 [ 29 มิ.ย. 2561 ]261
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13