เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongbuatakiat.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 255 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับเกรดถนนภายในตำบลหนองบัวตะเกียด [ 30 ม.ค. 2562 ]200
122 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 30 ม.ค. 2562 ]243
123 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโรงเรียนบ้านจะบู หมู่ที่ 9 [ 16 ม.ค. 2562 ]201
124 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายใย บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 [ 12 ธ.ค. 2561 ]199
125 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกโรงเรียน บ้านจะบู หมู่ที่ 9 [ 12 ธ.ค. 2561 ]307
126 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 15 [ 12 ธ.ค. 2561 ]236
127 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานายจันทร์ ถึงไร่นายสมนึก บ้านจะบู หมู่ที่ 9 [ 12 ธ.ค. 2561 ]240
128 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 [ 12 ธ.ค. 2561 ]196
129 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคันดิน รอบที่สาธารณะประโยชน์ บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 [ 12 ธ.ค. 2561 ]359
130 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 24 ก.ย. 2561 ]239
131 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายเพิ่มถึงด่านพนา บ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ 14 [ 10 ก.ย. 2561 ]208
132 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 10 ก.ย. 2561 ]192
133 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายเพิ่มถึงด่านพนา บ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ 14 [ 10 ก.ย. 2561 ]196
134 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 7 ก.ย. 2561 ]248
135 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนายเทียมถึงบ้านนางลำดวน บ้านสามกลุ่มพัฒนา หมู่ที่ 12 [ 30 ส.ค. 2561 ]249
136 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเชย บ้านดอนมูกมัน หมู่ที่ 4 [ 10 ส.ค. 2561 ]206
137 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังอนามัย บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 [ 10 ส.ค. 2561 ]200
138 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเชย บ้านดอนมูกมัน หมู่ที่ 4 [ 10 ส.ค. 2561 ]193
139 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด [ 2 ส.ค. 2561 ]198
140 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนเส้นทางถนนใหญ่-ไปปั้ม ปตท. บ้านใหญ่ หมู่ที่ 10 [ 29 มิ.ย. 2561 ]248
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13